1.Theo em, hiện nay với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, nhân dân đã sáng tạo ra nhưng cách thực hiện nào để chế ngự thên tai, lũ lụt? ( Nêu 3 các

Photo of author

By Jade

1.Theo em, hiện nay với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, nhân dân đã sáng tạo ra nhưng cách thực hiện nào để chế ngự thên tai, lũ lụt? ( Nêu 3 cách mà em biết)
2. Bão lụt và các hiện tượng thiên tai khác (lốc xoáy, động đất, mưa đá,..) đã gây thiệt hại lơn về kinh tế và nguy hiểm tói tính mạng con người. Nếu gặp các hiện tượng này, em phải làm gì để đảm bảo an toàn cho minh và giúp đỡ người khác?
Leave a Comment