1) thời tiết và khí hậu khác nhau ở điểm nào? 2) Trong điều kiện nào mà hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa .Mưa nhiều tập trung nhiều

Photo of author

By Josie

1) thời tiết và khí hậu khác nhau ở điểm nào?
2) Trong điều kiện nào mà hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa .Mưa nhiều tập trung nhiều nhất ở nơi nào? vì sao
3) vẽ 1 đường tròn tượng trưng cho trái đất?Việt nam nằm ở vĩ dộ 27 độ 23 phút bắc ,8 độ 34 phút nam.Thuộc đới khí hậu nào?nêu đặc điểm của đới khí hậu đó
4)khoáng sản là gì?tại sao phải khai thác và sử dụng khoáng sản một cách hợp lí và tiết kiệm
5) sông và hồ khác nhau như thế nào?bằng những kiểu hiểu biết thực tế em hãy cho biết VD về những lợi ích của sông
6)hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên trái đất?tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng của các vùng ven biển mà chúng chảy qua .
7)Việt nam nằm ở vĩ dộ 27 độ 23 phút bắc ,8 độ 34 phút nam.Thuộc đới khí hậu nào?nêu đặc điểm của đới khí hậu đó.Những thuận lợi và khó khăn do đới khí hậu đó mang lại.
Leave a Comment