1.Tìm 5 đại từ dùng để trỏ ( chỉ) người, sự vật , số lượng , hoạt động … đặt câu vs các đại từ đó 2. Tìm 5 đại từ dùng để hỏi người , sự vật số lượn

Photo of author

By Mary

1.Tìm 5 đại từ dùng để trỏ ( chỉ) người, sự vật , số lượng , hoạt động … đặt câu vs các đại từ đó
2. Tìm 5 đại từ dùng để hỏi người , sự vật số lượng, hoạt động , .. đặt câu với các đại từ đó.
GIÚP MK VS, MK CẢM ƠN !!!

0 bình luận về “1.Tìm 5 đại từ dùng để trỏ ( chỉ) người, sự vật , số lượng , hoạt động … đặt câu vs các đại từ đó 2. Tìm 5 đại từ dùng để hỏi người , sự vật số lượn”

 1. 1.

   5 đại từ dùng để trỏ ( chỉ) người, sự vật , số lượng , hoạt động: nó, chúng nó, chúng tôi, tôi,cô ấy,…

  Đặt câu:

  + Hôm nay, tôi đi sinh nhật em họ.

  + Cô ấy đang cười đùa.

  + Nó đang hoạt động kìa.

  + Chúng nó đang chăn trâu ngoài xa.

  + Chúng tôi đang nói chuyện thật vui vẻ.

  2.

  5 đại từ dùng để hỏi người , sự vật số lượng, hoạt động: Ai, bao lâu, bao giờ, sao,thế nào

  Đặt câu:

  Ai đằng kia vậy?

  Đi thế này mất bao lâu?

  Giờ phải làm sao?

  Bao giờ mới kiểm tra học kì?

  Phải làm thế nào đây?

  chúc bn học tốt^^

 2. $Làm$

  1.

  -5 đại từ dùng để trỏ ( chỉ) người, sự vật , số lượng , hoạt động …là:tôi,nó,ta,mày,hắn.

  -Đặt câu:

  +Tôi đang ăn cơm.

  +Nó đang học bài.

  +Ta là bác cháu.

  +Mày làm bài à.

  +Hắn đang bị nghi ngờ.

  2.

  -5 đại từ dùng để hỏi người , sự vật số lượng, hoạt động , … là: ai,gì,bao nhiêu,bao giờ,lúc nào.

  -Đặt câu:

  +Bạn là ai?

  +Đó là cái gì?

  +Cái áo đó bao nhiêu?

  +Mình gặp bạn bao giờ nhỉ?

  +Lúc nào thì chúng mình gặp nhau vậy ?

  #Don

Viết một bình luận