1)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại. 2)Cho a + c =9. Viết tập hợ

Photo of author

By Kinsley

1)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại.
2)Cho a + c =9. Viết tập hợp A các số tụ nhiên b sao cho ___ ___
abc cba là một số có ba chữ số.
3)Tìm 2 số tự nhiên a,b biết : ab + 10 =28
4)Có 5 số tự nhiên nào mà tích của chúng bằng 2019 và tổng có tận cùng bằng 8 ko?
5)Không tính giá trị cụ thể,hãy so sánh hai biểu thức:
a) A = 199 x 201 và B = 200.200
b)C = 35 . 53 – 18 và D = 35 + 53 .34

0 bình luận về “1)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại. 2)Cho a + c =9. Viết tập hợ”

 1. Giải thích các bước giải:

  1)Tìm hai số biết tổng của chúng là 176,mỗi số đều có hai chữ số khác nhau và số này là số kia viết theo thứ tự ngược lại.

  Đáp án:97+79

  3)Tìm 2 số tự nhiên a,b biết : ab + 10 =28

  ab=28-10

  ab=18

  a=2 hoặc 9

  b=9 hoặc 2

  5)Không tính giá trị cụ thể,hãy so sánh hai biểu thức:

  a) A = 199 x 201 và B = 200.200

  b)C = 35 . 53 – 18 và D = 35 + 53 .34

  Đáp án:

  a) A < B

  b) C < D

  Chúc bạn học tốt nhé!

  Cho mình ctlhn nha!

   

Viết một bình luận