1.tìm x và y thuộc Z biết a,xy=-31 b,(x-2).(y+1)=23 giúp mk vs nhé!

By Nevaeh

1.tìm x và y thuộc Z biết
a,xy=-31
b,(x-2).(y+1)=23
giúp mk vs nhé!

0 bình luận về “1.tìm x và y thuộc Z biết a,xy=-31 b,(x-2).(y+1)=23 giúp mk vs nhé!”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, xy=-31

  mk – 31 = 1 . (-31) = -1 . 31

  nếu x = -1 thì y = 31

  nếu x = 1 thì y = -31

  nếu x = 31 thì y = -1

  nếu x = -31 thì y = 1

  Trả lời
 2. Giải thích các bước giải:

  a, Vì xy=-31

  Suy ra x thuộc Ư(31)

              y thuộc Ư(31)

  Ta có : Ư(31)={-31,-1,1,31}

  Vậy  :x=-31 và  y=1

           x=1 và y=-31

           X=-1 và y=31

           x=31 và y=-1  

  b,

  Ta có bảng sau:

    x        1      3     -21    25

  x-2      -1     1     -23    23

  y+1    -23   23     -1      1

    y       -24   22     -2     0

  Vậy (x;y)=(1;-24),(3;22),(-21;-2),(25;0).

  Trả lời

Viết một bình luận