1.Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết góc A = 2. góc C . Khi đó số đo góc A bằng : A. 60 độ B. 90 độ C. 120 độ D. 150

Photo of author

By Eloise

1.Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết góc A = 2. góc C . Khi đó số đo góc A bằng :
A. 60 độ B. 90 độ C. 120 độ D. 150 độ
2.Mộ mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80m . Nếu tăng chiều dài thêm 5m , tăng chiều rộng thêm 4m thì diện tích của mảnh đất tăng thêm 190m^2 . Chiều rộng của mảnh đất là:
A. 10m B. 12m C. 15m D.14m
( giải thích hộ mik lun nha! thanks nhìu nè <3 )
Viết một bình luận