1. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt? 2. Vai trò của giống cây trồng? 3. Thế nào là biện pháp hoá học? Nhược điểm và ưu điểm của biện pháp hoá học là

Photo of author

By Quinn

1. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt?
2. Vai trò của giống cây trồng?
3. Thế nào là biện pháp hoá học? Nhược điểm và ưu điểm của biện pháp hoá học là gì?
4. Côn trùng gây hại ở giai đoạn nào là chúng phá hoại cây trồng mạnh nhất?
5. Dùng thuốc diệt trừ sâu để làm gì?
6. Mục đích của việc làm ruộng bậc thang?
7. phân biệt giữa phân hữu cơ và phân hoá học?
8. vì sao khi bón lót người ta thường bón phân hữu cơ và phân lân?
9. Nhược điểm của việc bón trên lá?
10. Biện pháp nào dùng để cấu tạo đất chua?
Leave a Comment