1 Vùng Tây Bắc và duyên hải Nam Trung Bộ thường xảy ra tình trạng hạn hán vào các tháng 6, 7, 8 là do nguyên nhân nào sau đây? A: Gió phơn Tây Nam

By Sadie

1
Vùng Tây Bắc và duyên hải Nam Trung Bộ thường xảy ra tình trạng hạn hán vào các tháng 6, 7, 8 là do nguyên nhân nào sau đây?

A:
Gió phơn Tây Nam khô nóng.
B:
Tình trạng cát bay, cát lấn.
C:
Tác động của hiện tượng El-ni-no.
D:
Quá trình xâm nhập mặn.
2
Tỉ lệ diện tích đồng bằng so với toàn bộ diện tích lãnh thổ nước ta là
A:
1/5.
B:
1/3.
C:
1/4.
D:
1/2.
3
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đồng Hới thuộc vùng khí hậu nào sau đây?
A:
Đông Bắc Bộ.
B:
Nam Trung Bộ.
C:
Bắc Trung Bộ.
D:
Tây Bắc Bộ.
4
Khó khăn trong phát triển kinh tế ở miền núi nước ta không phải là
A:
nhiều hiểm họa thiên tai.
B:
thiếu nguồn lao động có trình độ.
C:
địa hình hiểm trở, bị chia cắt.
D:
thiếu tài nguyên thiên nhiên.
6
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Hồng?
A:
Bắc Ninh.
B:
Bắc Giang.
C:
Vĩnh Phúc.
D:
Ninh Bình.
7
Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển nước ta thuộc hệ sinh thái nào sau đây?
A:
Vườn quốc gia
B:
Rừng ngập mặn.
C:
Nông nghiệp.
D:
Rừng nhiệt đới.
8
Ý nào sau đây không phải là đặc điểm sông ngòi nước ta?
A:
Hướng chính là đông bắc – tây nam.
B:
Mạng lưới sông ngòi dày đặc
C:
Hàm lượng phù sa lớn.
D:
Chế độ nước sông theo mùa
9
Miền nào và vào mùa nào ở nước ta tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
A:
Miền Nam – mùa hè.
B:
Miền Bắc – mùa đông.
C:
Miền Bắc – mùa hè.
D:
Miền Nam – mùa đông.
10
Vận động tạo núi nào sau đây không thuộc giai đoạn Cổ kiến tạo?
A:
Hec-xi-ni.
B:
Ca-lê-đô-ni.
C:
Ki-mê-ri.
D:
Hi-ma-lay-a.
11
Tài nguyên khoáng sản chủ yếu ở vùng cao nguyên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là
A:
titan.
B:
than bùn.
C:
dầu mỏ.
D:
bôxit.
12
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết sông Hậu không đổ ra cửa biển nào sau đây?
A:
Tranh Đề.
B:
Cổ Chiên.
C:
Định An.
D:
Bát Xắc
13
Chiều dài đường bờ biển nước ta là
A:
1650km.
B:
3260km.
C:
4550km.
D:
2360km.
14
Nguyên nhân làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật ở nước ta không phải là

A:
chiến tranh hủy diệt.
B:
lối sống định canh, định cư.
C:
khai thác quá mức cho phép.
D:
công tác quản lý yếu kém.
15
Sông ngòi Bắc Bộ có chế độ nước thất thường do
A:
các sông có dạng nan quạt khiến lũ tập trung nhanh.
B:
lòng sông rộng và sâu, ảnh hưởng của thủy triều lớn.
C:
chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.
D:
địa hình dốc, diện tích lưu vực các sông nhỏ.
Viết một bình luận