B1: viết các số thập phân gồm: A. Một triệu, hai trăm và năm phần trăm B. Hai trăm, bốn đơn vị và bảy phần nghìn. C. Tám trăm nghìn, chín trăm và chín

Photo of author

By Athena

B1: viết các số thập phân gồm:
A. Một triệu, hai trăm và năm phần trăm
B. Hai trăm, bốn đơn vị và bảy phần nghìn.
C. Tám trăm nghìn, chín trăm và chín phần mười.
B2. Một người đi xe máy từ A lúc 6 giờ 20 phút để đến B với vận tốc 35 km/giờ .Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ Biết rằng quãng đường AB dài 122,5 km.
Mọi người giúp em với ạ em cho 5sao

0 bình luận về “B1: viết các số thập phân gồm: A. Một triệu, hai trăm và năm phần trăm B. Hai trăm, bốn đơn vị và bảy phần nghìn. C. Tám trăm nghìn, chín trăm và chín”

 1. B1:

  A. 1000200,05

  B. 204,007

  C. 800900,9

  B2:  

             người đó đi hết quãng đường hết số thời gian là:

                     122,5:35=3,5 giờ= 3h30ph

             thời điểm lúc người đó đến B là:

                        6h20ph+3h30ph=9h50ph

Viết một bình luận