17Một hình thang có đáy lớn 56m, đáy bé 29m và một nửa diện tích là 522.75m2. Vậy chiều cao hình thang đó là:Immersive Reader (1 Point) 23,4cm 123,4m

By Elliana

17Một hình thang có đáy lớn 56m, đáy bé 29m và một nửa diện tích là 522.75m2. Vậy chiều cao hình thang đó là:Immersive Reader
(1 Point)
23,4cm
123,4m
24m
24,6m

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận