2 ô tô cùng xuất phát một lúc tại hà nội một ô tô đi vào phía nam mỗi ô tô đi đến phía bắc ô tô thứ nhất đi với vận tốc 50 km h ô tô thứ hai đi với vậ

Photo of author

By Eliza

2 ô tô cùng xuất phát một lúc tại hà nội một ô tô đi vào phía nam mỗi ô tô đi đến phía bắc ô tô thứ nhất đi với vận tốc 50 km h ô tô thứ hai đi với vận tốc 60 km h vậy
a)sau 1 giờ khoảng cách giữa 2 ô tô là:…………..
b)sau 2,5 giờ khoảng cách giữa 2 ô tô là:……………….
giải ra nha
Viết một bình luận