2 sóng giao thoa là như thế nào ạ? [Bao giờ tim tớ với tim cậu mới giao thoa ????]

Photo of author

By Claire

2 sóng giao thoa là như thế nào ạ?
[Bao giờ tim tớ với tim cậu mới giao thoa ????]

0 bình luận về “2 sóng giao thoa là như thế nào ạ? [Bao giờ tim tớ với tim cậu mới giao thoa ????]”

  1. + Giao thoa sóng: hai hay nhiều nguồn kết hợp lan truyền sóng trong 1 môi trường. Có những điểm cố định, biên độ sóng được tăng cường, có những điểm cố định, biên độ sóng bị triệt tiêu.

    + Hai nguồn kết hợp: hai nguồn có cùng phương dao động, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian (biên độ có thể khác nhau).

    VD:

    $u_1=5\cos20\pi t$

    $u_2=4\cos\Big(20\pi t+\dfrac{\pi}{3}\Big)$

Viết một bình luận