201,7 = …….km

By Kylie

201,7 = …….km

0 bình luận về “201,7 = …….km”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   201,7m=0,2017km

   201,7mm=0,0002017km

   201,7cm=0,002017km

   201,7dm=0,02017km

   201,7dam=2,017km

   201,7hm=20,17km

  Trả lời

Viết một bình luận