( 2019 + 432 ) + [ 168 + ( -2019 ) ] hộ em với mn ơi, em cần gấp

Photo of author

By Julia

( 2019 + 432 ) + [ 168 + ( -2019 ) ]
hộ em với mn ơi, em cần gấp

0 bình luận về “( 2019 + 432 ) + [ 168 + ( -2019 ) ] hộ em với mn ơi, em cần gấp”

 1. Đáp án:

   600

  Giải thích các bước giải:

  ( 2019 + 432 ) + [ 168 + ( -2019 ) ]

  =  2019 + 432 +  168 + ( -2019 ) 

  = 2019 – 2019 + (432 + 168)

  = 0 + 600

  = 600

Viết một bình luận