( 21 x 12 -x – 0,75) : 0,25 = 100 : 0,24

By Aubrey

( 21 x 12 -x – 0,75) : 0,25 = 100 : 0,24

0 bình luận về “( 21 x 12 -x – 0,75) : 0,25 = 100 : 0,24”

 1. Giải thích các bước giải:

  ( 21x 12 -x -0,75 ) : 0,25 =100: 0,24

  (21 x12- x- 0,75) : 0,25= 416 ,66   

   21 x12 -x-0,75 =  416,66 x0,25

   21 x12- x- 0,75= 104,165

   252- x= 104,165 + 0,75

   252-x=  104,915

    x         = 252- 104,915

   x           = 147, 085

  Trả lời
 2. Đáp án:   ( 21x 12 -x -0,75 ) : 0,25 =100: 0,24

                     (21 x12- x- 0,75) : 0,25= 416 ,66   

                                  21 x12 -x-0,75 =  416,66 x0,25

                                  21 x12- x- 0,75= 104,165

                                                 252- x= 104,165 + 0,75

                                                  252-x=  104,915

                                                          x= 252- 104,915

                                                          x= 147, 085

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm