245+2357= 1795 – 1678= 1233 x 4= 2505:5= –> Kết quả thôi ah

By Maria

245+2357=
1795 – 1678=
1233 x 4=
2505:5=
–> Kết quả thôi ah
Viết một bình luận