3(x-17)-2(x-17)=203 MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH

Photo of author

By Savannah

3(x-17)-2(x-17)=203 MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH
Viết một bình luận