x+3 × √x+2 -2=0 Ai giúp em với ạ.Em cảm ơn

Photo of author

By Mary

x+3 × √x+2 -2=0 Ai giúp em với ạ.Em cảm ơn
Viết một bình luận