3x/√(4x+1) -2 tìm đkxđ √4x+1 là tách riêng rồi mới -2 sau nhé

Photo of author

By Elliana

3x/√(4x+1) -2 tìm đkxđ √4x+1 là tách riêng rồi mới -2 sau nhé
Viết một bình luận