3. Một máy biến thế dùng trong nhà, cần hạ HĐT từ 220 V xuống còn12 V. Nếu cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cho biết cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

By Clara

3. Một máy biến thế dùng trong nhà, cần hạ HĐT từ 220 V xuống còn12 V. Nếu cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cho biết cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận