Nếu có 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể cạn trong 4 giờ 48 phút thì đầy.Nếu chỉ mở cho mỗi vòi chảy 1 mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ

By Rose

Nếu có 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể cạn trong 4 giờ 48 phút thì đầy.Nếu chỉ mở cho mỗi vòi chảy 1 mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ hai là 4 giờ.Hỏi mỗi vòi chảy 1 mình sau bao lâu đầy bể?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận