3 năm 4 tháng =………..thang 4 ngày 10 giờ =………….. giờ 6 giờ 5 phút =…………. phút 1 nhà rưỡi =………thang 1/2 phút =………giấy

By Reese

3 năm 4 tháng =………..thang
4 ngày 10 giờ =………….. giờ
6 giờ 5 phút =…………. phút
1 nhà rưỡi =………thang
1/2 phút =………giấy
5 giờ 20 phút =……… phút
3,5 giờ =………phút
3/5 giờ =……… phút
68 phút =………. giờ…….. phút
412 giây =………. phút………giấy
270 phút =……….. giờ ……… phút
8 ngày =……… giờ
3/4 ngày=……. giờ
1/2 giờ =………. phút
42 giờ =…………. ngày
3 giờ 15 phút =……….. phút
90 phút =…………. giờ
Mik cần gấp mong các bạn giúp mik nha

0 bình luận về “3 năm 4 tháng =………..thang 4 ngày 10 giờ =………….. giờ 6 giờ 5 phút =…………. phút 1 nhà rưỡi =………thang 1/2 phút =………giấy”

 1. Bạn tham khảo :

  $3$ năm $4$ tháng = $40$ thang

  $4$ ngày $10$ giờ = $1064$ giờ

  $6$ giờ $5$ phút = $365$ phút

  $\dfrac{1}{2}$  phút = $30$ giây

  $5$ giờ $20$ phút = $320$ phút 

  $3,5$ giờ = $210$ phút

  $68$ phút =$1$ giờ $8$ phút

  $412$ giây = $6$ phút $52$ giây

  $270$ phút =$ 4$ giờ $30$ phút 

  $8 $ ngày = $480$ giờ

  $\dfrac{3}{4}$ ngày = $45$ phút

  $\dfrac{1}{2}$ giờ = $30$ phút

  $42$ giờ =$ 1$ ngày $18$ giờ

  $3$ giờ $15 $phút = $195$ phút

  $90$ phút =$ 1$ giờ $30$ phút

   

  Trả lời
 2. 3 năm 4 tháng = 40 tháng

  4 ngày 10 giờ = 106 giờ

  6 giờ 5 phút = 365 phút

  1/2 phút = 30 giây

  5 giờ 20 phút = 320 phút 

  3,5 giờ = 210 phút

  68 phút = 1 giờ 8 phút

  412 giây = 6 phút 52 giây

  270 phút = 4 giờ 30 phút 

  8 ngày = 480 giờ

  3/4 ngày = 45 phút

  1/2 giờ = 30 phút

  42 giờ = 1 ngày 18 giờ

  3 giờ 15 phút = 195 phút

  90 phút = 1 giờ 30 phút

   

  Trả lời

Viết một bình luận