4 : Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác : A. 2cm; 3cm; 5cm             B. 7cm; 9cm; 10cm           C.  2cm; 7cm; 11

By Ximena

4 : Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác :
A. 2cm; 3cm; 5cm             B. 7cm; 9cm; 10cm          
C.  2cm; 7cm; 11cm           D. 3cm; 3cm; 7cm.

0 bình luận về “4 : Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác : A. 2cm; 3cm; 5cm             B. 7cm; 9cm; 10cm           C.  2cm; 7cm; 11”

 1. Đáp án:

  `B. 7cm, 9cm, 10cm.`

  Giải thích chi tiết:

  Ta có bất đẳng thức trong tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. Áp dụng bất đẳng thức ta có:

  Ta thấy ở câu `A, 2+3=5⇒` ta loại trường hợp này.

  Đáp án `C` ta thấy `2+7=9<11⇒` trái với bất đẳng thức `⇒` loại.

  Đáp án `D` ta thấy `3+3=6<7⇒` trái với bất đẳng thức `⇒` loại.

  Vậy ta kiểm tra đáp án `B` rất thỏa mãn bất đẳng thức.

  Trả lời
 2. Áp dụng BĐT Δ vào các số đo

  $⇒A)2+3=5, 5-3=2⇒ktm$

  $⇒B)7+9>10, 10-9<7⇒tm$

  $⇒C)2+7=11, 11-7=2⇒ktm$

  $⇒D)3+3<7, 7-3>3⇒ktm$

  Từ 4 điều trên ⇒ $B$ là đáp án chính xác

   

  Trả lời

Viết một bình luận