44.Con tàu bằng thép có thể nổi trên mặt nước vì A:con tàu có trọng lượng riêng trung bình nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. B:thép có trọng lượng r

By Sadie

44.Con tàu bằng thép có thể nổi trên mặt nước vì
A:con tàu có trọng lượng riêng trung bình nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
B:thép có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
C:con tàu có khối lượng nhỏ hơn khối lượng nước.
D:thép có lực đẩy trung bình lớn.
45.Một chùm sáng song song đi tới một thấu kính hội tụ, chùm tia sáng ra khỏi thấu kính là
A:chùm song song lệch về phía trục chính.
B:chùm song song cùng phương với chùm tới.
C:chùm phân kì.
D:chùm hội tụ.
46.Một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau câu nào đúng?
A:Ôtô đứng yên so với mặt đường.
B:Ô tô đứng yên so với hành khách.
C:Ô tô đứng yên so với cây bên đường.
D:Ô tô chuyển động so với người lái xe.
47.Vật sáng AB đặt cách kính lúp 5 cm. Biết tiêu cự của kính lúp bằng 10 cm. Kính lúp cho ảnh A’B’. Tỉ số bằng
A:1/4
B:2
C:1/2
D:4
48.Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai điện trở R1=2R và R2=3R. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch bằng 15V. Hiệu điện thế ở hai đầu của R1 bằng
A:3 V.
B:6 V.
C:5 V
D:2 V.
49.Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra
A:ở chất lỏng và chất khí.
B:ở chất lỏng và chất rắn.
C:chỉ ở chất khí.
D:chỉ ở chất lỏng.
50.Phát biểu nào sai khi nhận biết lực?
A:Khi vật bị biến dạng và thay đổi vận tốc ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.
B:Khi vận tốc của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.
C:Khi hình dạng của vật thay đổi ta có thể kết luận có lực tác dụng vào vật.
D:Khi vận tốc của vật không thay đổi ta có thể kết luận không có lực tác dụng vào vật.

0 bình luận về “44.Con tàu bằng thép có thể nổi trên mặt nước vì A:con tàu có trọng lượng riêng trung bình nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. B:thép có trọng lượng r”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     44.A.      45.D.        46.B.       47.C.       48.B.            49.A.        50.D.

    Trả lời

Viết một bình luận