5 bạn An, Bình, Chiến, Thắng, Hoà xếp hàng từ thấp đến cao. Biết An,Hoà đứng cạnh nhau. Chiến và Thắng Ko đứng cạnh nhau. Hỏi bạn nào Ko thể đứng giữa

By Audrey

5 bạn An, Bình, Chiến, Thắng, Hoà xếp hàng từ thấp đến cao. Biết An,Hoà đứng cạnh nhau. Chiến và Thắng Ko đứng cạnh nhau. Hỏi bạn nào Ko thể đứng giữa hàng

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận