5 câu ca dao về địa phương hải phòng ( chỉ ca dao không tục ngữ )

By Melody

5 câu ca dao về địa phương hải phòng ( chỉ ca dao không tục ngữ )

0 bình luận về “5 câu ca dao về địa phương hải phòng ( chỉ ca dao không tục ngữ )”

 1.                                                                  Bài làm 

                  $1 .$       Hải Phòng có bến Sáu Kho
                           Có sông Tam Bạc , có lò Xi măng

                  $2 .$       Đồ Sơn bằng cái lá đa
                            Đồ Nhà bằng cái bàn là Liên Xô .

                  $3 .$        My Sơn bắc ngật văn chương bút
                            Triều thủy nam hồi phú quí nguyên

                  $4 .$          Đầu Mè , đuôi Úc
                               Giữa khúc Nụ Đăng

                  $5 .$          Nhất cao là núi U Bò
                               Nhất đông chợ Giá , nhất to sông Rừng

                                          `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

  Trả lời
  1. Dù ai buôn đâu, bán đâu
   Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về
   Dù ai bận rộn trăm nghề
   Mùng chín tháng tám nhớ về chọi trâu
  2. Sấm động biển Đồ sơn
  3. Vác nồi rang thóc
   Sấm động bên sóc
   đổ thóc ra phơi
  1. Sâu nhất là sông Bạch Đằng
   Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan
  1. Cá rô đầm Sét
   Nước mắm Vạn Vân
   Cam Đồng Dụ
   Cau Văn Ú
   Vú Đồ Sơn
  2. Hỡi cô thắt dải lưng xanh 
   Có về Tiên Lãng với anh thì về 
   Tiên Lãng sông nước bốn bề 
   Có nghề trồng thuốc, có nghề chiếu gon đánh số của mình hơi lỗi nha bạn
  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm