6*. Một ôtô đi từ A đến B. Nếu đi với vận tốc 35 km / h thì đến B chậm 2 h so với thời gian dự định, Nếu đi với vận tốc 50 km/h thì đến B sớm hơn 1 h

Photo of author

By Elliana

6*. Một ôtô đi từ A đến B. Nếu đi với vận tốc 35 km / h thì đến B chậm 2 h so với thời gian dự định, Nếu đi với vận tốc 50 km/h thì đến B sớm hơn 1 h . Tính thời gian dự định và chiều dài đoạn đường AB
giúp + giải thích rõ các bước, nhất là bước tính thời gian dự định
HỎI NGOÀI LỀ: Khi vào nhóm, mik ra câu hỏi thì nhóm có bị trừ điểm ko???
Viết một bình luận