-75-(x-20)+95=0 /-3/+x.2=5 Tìm x cả 3 câu /X+2/ bé hơn hoặc bằng 1

By Peyton

-75-(x-20)+95=0
/-3/+x.2=5
Tìm x cả 3 câu
/X+2/ bé hơn hoặc bằng 1

0 bình luận về “-75-(x-20)+95=0 /-3/+x.2=5 Tìm x cả 3 câu /X+2/ bé hơn hoặc bằng 1”

 1. `-75-(x-20)+95=0`

  `=> -75-(x-20)=-95`

  `=> x-20 = -75 – (-95)`

  `=> x-20 = 20`

  `=> x=40`

  `|-3| + x.2=5`

  `=> 3 + x.2=5`

  `= x . 2 = 2`

  `=> x = 1`

  `|x+2| ≤ 1`

  `=> x+2 ≤ 1` hoặc `-x -2 ≤ -1`

  `=> x ≤ -1` hoặc `-x≤ 1`

  Trả lời
 2. (-75)-(x-20)+95= 0

  (-75)-(x-20)       = 0 – 95

  (-75)-(x-20)       = -95

  x-20                   = (-75)-(-95)

  x-20                   = 20

  x                         = 20+20

  x                         = 40

  ║-3║+x.2=5

  3+x.2       =5

  x.2            =5-3

  x.2            =2

  x               =2:2

  x               =1

  ║x+2║ ≤ 1

  câu này bt làm nhưng ko bt cách trình bày

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm