75 – 5 (x +1) = 50 6.5 mũ x + 7.5 mũ x = 1625 giúp mik nha,mik sẽ đánh giá 5 sao nha!!

Photo of author

By Madelyn

75 – 5 (x +1) = 50
6.5 mũ x + 7.5 mũ x = 1625
giúp mik nha,mik sẽ đánh giá 5 sao nha!!

0 bình luận về “75 – 5 (x +1) = 50 6.5 mũ x + 7.5 mũ x = 1625 giúp mik nha,mik sẽ đánh giá 5 sao nha!!”

 1. Đáp án:

  * ) `x=4`

  ** ) `x=3`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  * ) `75-5(x+1)=50`

  `→5(x+1)=25`

  `→x+1=5`

  `→x=4`

  Ta có :

  ** ) `6.5^{x}+7.5^{x}=1625`

  `→5^{x}(6+7)=1625`

  `→5^{x}.13=1625`

  `→5^{x}=125`

  `→5^{x}=5^{3}`

  `→x=3`

Viết một bình luận