7h30 một ô tô đi từ A-B với vận tốc bằng 40km/h, đến B lúc 9h15. Lúc 8 h một xe máy đi từ B-A với vận tốc 35km/h. Hỏi 2 xe gặp lúc mấy h

Photo of author

By Alice

7h30 một ô tô đi từ A-B với vận tốc bằng 40km/h, đến B lúc 9h15. Lúc 8 h một xe máy đi từ B-A với vận tốc 35km/h. Hỏi 2 xe gặp lúc mấy h
Leave a Comment