A là một oxit của nito có PTK là 46 đvC, tỉ lệ số nguyên tử của nito và oxit là 1:2. B là một oxit khác của nitơ ở đktc 1 lít khí B nặng bằng 1 lít kh

By Margaret

A là một oxit của nito có PTK là 46 đvC, tỉ lệ số nguyên tử của nito và oxit là 1:2. B là một oxit khác của nitơ ở đktc 1 lít khí B nặng bằng 1 lít khí cacbonic Tìm công thức phân tử của A,B

0 bình luận về “A là một oxit của nito có PTK là 46 đvC, tỉ lệ số nguyên tử của nito và oxit là 1:2. B là một oxit khác của nitơ ở đktc 1 lít khí B nặng bằng 1 lít kh”

 1. Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  CT đơn giản của A là NO2

  ta lại có:

  M(NO2)n=46

  =>46n=46=>n=1

  =>  A là NO2

  MB=MCO2=44

  gọi CTHH của B là NxOy

  mặt khác: 14x+16y=44

  =>14.x+ (14+2).y=44

  => x=2, y=1

  =>CTHH là N2O

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời
 2. Đáp án:

   NO2 và N2O

  Giải thích các bước giải:

   Ta có

  CT đơn giản nhất của A là NO2

  ta có

  M(NO2)n=46

  =>46n=46=>n=1

  =>  A là NO2

  MB=MCO2=44

  gọi CTHH của B là NxOy

  ta có 14x+16y=44

  =>x=2 y=1

  =>CTHH là N2O

  Trả lời

Viết một bình luận