a, một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 80 cm chiều cao 60 cm tính a diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không c

By Cora

a, một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 80 cm chiều cao 60 cm tính a diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không có nắp ) b, mức nước trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng kể )
Viết một bình luận