a, một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 80 cm chiều cao 60 cm tính a diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không c

Photo of author

By Cora

a, một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 80 cm chiều cao 60 cm tính a diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không có nắp ) b, mức nước trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng kể )

0 bình luận về “a, một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m chiều rộng 80 cm chiều cao 60 cm tính a diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không c”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  80 cm = 0,8 m ; 60 cm = 0,6 m

   a) Diện tích xung quanh bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật là :

            (1,5 + 0,8)x 2 x 0,6 = 2,76 (m²)

        Diện tích kính dùng làm bể cá là :

            2,76 + 1,5 x 0,8 = 3,96 (m²)

  b) Mức nước trong bể cao số m là :

          0,6 x $\frac{4}{5}$ = 0,48 (m)

      Thể tích nước trong bể nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật là :

          1,5 x 0,8 x 0,48 = 0,576 (m³)

                0,576 m³ = 576 dm³ = 576 l

                            Đáp số : a) 3,96 m²

                                           b) 576 l                   

 2. Đáp án:

  a] đổi 1,5m=150cm

  ( 150 + 60 ) nhân 2 nhân 80 = 9,750 m vuông

  Giải thích các bước giải:sl ban mk ko bit làm câu b :((

   

Viết một bình luận