a)Viết vào chỗ chấm dưới dạng tỉ số %: 0,02=………….……. 2,9=…..…………… b)Viết vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân: 75%=………………..

By Reagan

a)Viết vào chỗ chấm dưới dạng tỉ số %:
0,02=………….……. 2,9=…..……………
b)Viết vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân:
75%=……………….. 150%=…………………

0 bình luận về “a)Viết vào chỗ chấm dưới dạng tỉ số %: 0,02=………….……. 2,9=…..…………… b)Viết vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân: 75%=………………..”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a)Viết vào chỗ chấm dưới dạng tỉ số %: 0,02=2%          2,9=290%`

  `b)Viết vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân: 75%=0,75     150%=1,5`

  xin hay nhất

  `watermelon`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm