Xác định giá trị của a, để đường thẳng (D):y=ax+b lập với tia Ox 1 góc 60°

Photo of author

By Caroline

Xác định giá trị của a, để đường thẳng (D):y=ax+b lập với tia Ox 1 góc 60°
Leave a Comment