xác định thể tích khí CLO CL2 thu được (đktc) khi cho 8.7g MnO2 tác dụng hết với dd HCL đặc . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

Photo of author

By Bella

xác định thể tích khí CLO CL2 thu được (đktc) khi cho 8.7g MnO2 tác dụng hết với dd HCL đặc . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

0 bình luận về “xác định thể tích khí CLO CL2 thu được (đktc) khi cho 8.7g MnO2 tác dụng hết với dd HCL đặc . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn”

 1. Đáp án:

   V Cl2=2,24 lít

  Giải thích các bước giải:

   MnO2 + 4HCl —> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  Ta có: nMnO2=8,7/(55+16.2)=0,1 mol

  -> nCl2=nMnO2=0,1 mol

  ->V Cl2=0,1.22,4=2,24 lít

Viết một bình luận