Ai giúp mik câu này vs Để chở hết 120 tấn hàng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại. Lúc

Photo of author

By Valerie

Ai giúp mik câu này vs
Để chở hết 120 tấn hàng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại. Lúc sắp khởi hành, đội được bổ sung thêm 5 xe cùng loại xe của đội, vì vậy so với dự định, mỗi xe chở bớt đi 2 tấn . Tính số xe lúc đầu đội định dùng để chở hàng (biết rẳng khối lượng hàng mỗi xe chở bằng nhau).




Viết một bình luận