Ai giúp mình giải câu này với mình làm được th 1 là Ix^2-4I=0 và (y-5)^2 =0 rồi còn trường hợp 2 mình lười quá đề : tìm x,y là số nguyên biết: Ix^2-4

By Parker

Ai giúp mình giải câu này với mình làm được th 1 là Ix^2-4I=0 và (y-5)^2 =0 rồi còn trường hợp 2 mình lười quá đề :
tìm x,y là số nguyên biết:
Ix^2-4I+(y-5)^2 =0
dễ lắm đó

0 bình luận về “Ai giúp mình giải câu này với mình làm được th 1 là Ix^2-4I=0 và (y-5)^2 =0 rồi còn trường hợp 2 mình lười quá đề : tìm x,y là số nguyên biết: Ix^2-4”

Viết một bình luận