Although he has a very important job , hệ isn’t particularly well – paid -> In spite of

Photo of author

By Piper

Although he has a very important job , hệ isn’t particularly well – paid
-> In spite of

0 bình luận về “Although he has a very important job , hệ isn’t particularly well – paid -> In spite of”

 1. @ Sarah2509:3333 I’m Blink :333

  Mong hữu ích cho bạn ^^

  Although he has a very important job , hệ isn’t particularly well – paid

  →  In spite of his very important job, he isn’t particularly well-paid.

  Cấu trúc Viết lại câu giữa lên từ và giới từ .

  Dịch : Bất chấp công việc rất quan trọng của mình, anh ấy không được trả lương cao.

  # Chúc bạn hok tốt!~

Viết một bình luận