Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A – ma – dôn ở Nam Mĩ? a. Lượng nước lớn nhất thế giới. b. Dài nhất thế giới. c. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ.

Photo of author

By Lydia

Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A – ma – dôn ở Nam Mĩ?
a. Lượng nước lớn nhất thế giới.
b. Dài nhất thế giới.
c. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ.
d. Nằm ở cả nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam.

0 bình luận về “Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A – ma – dôn ở Nam Mĩ? a. Lượng nước lớn nhất thế giới. b. Dài nhất thế giới. c. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ.”

  1. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A – ma – dôn ở Nam Mĩ?

    a. Lượng nước lớn nhất thế giới.

    b. Dài nhất thế giới.

    c. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ.

    d. Nằm ở cả nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam.

Viết một bình luận