an cho cac so 2,0,5,7 hay ghep chung thanh so tu nhien co 3 chu so khac nhau

Photo of author

By Vivian

an cho cac so 2,0,5,7 hay ghep chung thanh so tu nhien co 3 chu so khac nhau

0 bình luận về “an cho cac so 2,0,5,7 hay ghep chung thanh so tu nhien co 3 chu so khac nhau”

 1. Đáp án:205,250,207,270,502,520,507,570,702,720,705,750,257,752,527,572,725,752

   

  Giải thích các bước giải:

   

 2. 205         502             750  

  207          520            705

  257          507            752

  250          570             725

  270          527             702

  275          572             720   

   

Viết một bình luận