An có một cốc nước có dạng hình nón cụt, đk miệng cốc là 8cm, đk đáy cốc là 6cm, có chiều cao là 12cm. An dùng cốc đó để đong 10 lít nước. Hỏi An phải

Photo of author

By Iris

An có một cốc nước có dạng hình nón cụt, đk miệng cốc là 8cm, đk đáy cốc là 6cm, có chiều cao là 12cm. An dùng cốc đó để đong 10 lít nước. Hỏi An phải đong ít nhất bao nhiêu lần?
Viết một bình luận