anh chị giúp em bài này nhé Câu hỏi :so sánh hai lũy thừa và a.63 mũ 15 và 34 mũ 18 b.83 mũ 9 và 26 mũ 12 em chỉ cần giải thích vì sao làm vậy nhé em

Photo of author

By Ayla

anh chị giúp em bài này nhé
Câu hỏi :so sánh hai lũy thừa và
a.63 mũ 15 và 34 mũ 18
b.83 mũ 9 và 26 mũ 12
em chỉ cần giải thích vì sao làm vậy nhé em chỉ chưa hiểu cái đó à mong anh chị giúp 3:
Viết một bình luận