Anh chị hãy tự đặt mình vào vị trí của người đưa tiễn nhìn theo cánh buồm dần xa và dòng sông chảy vào cỏi trời để cảm nhận tâm tình của thi nhân

Photo of author

By Valerie

Anh chị hãy tự đặt mình vào vị trí của người đưa tiễn nhìn theo cánh buồm dần xa và dòng sông chảy vào cỏi trời để cảm nhận tâm tình của thi nhân
Leave a Comment