anh Đạt là sinh viên đại học năm thứ 3.Trong đợt tuyển quân tại địa phương, anh Đạt đã không đi khám nghĩa vụ quân sự nên chính quyền đã gọi về và bắt

Photo of author

By Natalia

anh Đạt là sinh viên đại học năm thứ 3.Trong đợt tuyển quân tại địa phương, anh Đạt đã không đi khám nghĩa vụ quân sự nên chính quyền đã gọi về và bắt giam.Theo em, việc làm của chính quyền địa phương đúng hay sai, VÌ sao ????

0 bình luận về “anh Đạt là sinh viên đại học năm thứ 3.Trong đợt tuyển quân tại địa phương, anh Đạt đã không đi khám nghĩa vụ quân sự nên chính quyền đã gọi về và bắt”

  1. Việc làm của chính quyền địa phương là đúng vì hoàn toàn có cơ sở . Vì sức khỏe là trên hết, sống 1 người vì mọi người nên không thể nào mà để trốn khám sức khỏe , làm ảnh hưởng đến mọi người.

Viết một bình luận