*****Trả lời đầy đủ tất cả các câu***** MỖI CÂU ÍT NHẤT HAI Ý 1Do you believe that people your age in country live ecologically friendly lifesty

*****Trả lời đầy đủ tất cả các câu***** MỖI CÂU ...

Read more

Hiện tượng ăn mòn kim loại xảy ra ít nhất trong trường hợp nào sau đây? A: Ngâm các đồ dùng bằng kim loại trong nước muối. B: Để các đồ dùng bằng ki

Hiện tượng ăn mòn kim loại xảy ra ít nhất ...

Read more

Vẽ tia tới SI với 1 gương xy một góc 50 độ a) Vẽ tia phản xạ IR b) Tính góc phản xạ I

Vẽ tia tới SI với 1 gương xy một góc ...

Read more

Đốt nóng hỗn hợp x có 0,5 mol propin; 0,2 mol propen và 0,7 mol H2 trong Ni, t0. Phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y vào dd có lượng dư AgNO3

Đốt nóng hỗn hợp x có 0,5 mol propin; 0,2 ...

Read more

Cho M=1/5^2+1/6^2+1/7^2+1/8^2+…+1/20^2.C/m M<1/5 mao lin sắp nộp rồi

Cho M=1/5^2+1/6^2+1/7^2+1/8^2+…+1/20^2.C/m M

Read more

Một con lắc lò xo có khối lượng 200 gam dao động điều hòa dọc theo trục toạ độ Ox với phương trình x = 5cos(10t + π) (cm) . Động năng của con lắc khi

Một con lắc lò xo có khối lượng 200 gam ...

Read more

Mọi người giúp em câu này với ạ Tìm x biết (3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$

Mọi người giúp em câu này với ạ Tìm x ...

Read more

Viết một bài văn về mùa hè kì diệu P/s: Viết dạng văn bản nào cx đc Y/c: Ko chép mạng hay copy

Viết một bài văn về mùa hè kì diệu P/s: ...

Read more

giới thiệu một con động vật bằng tiếng anh

giới thiệu một con động vật bằng tiếng anh

Read more

tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A= x^2-2x+7

tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A= ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm