âu 6: Cho tích sau:1 *12 *123 *1234 … 12345678 *123456789. Chữ số tận cùng của tích trên là A. 0 B. 1 C. 5 Câu 7: Cho hình tròn có bán kính là . Diệ

Photo of author

By Adalyn

âu 6: Cho tích sau:1 *12 *123 *1234 … 12345678 *123456789. Chữ số tận cùng của tích trên là A. 0 B. 1 C. 5 Câu 7: Cho hình tròn có bán kính là . Diện tích hình tròn tính theo công thức nào dưới đây? A.r*2*3,14 B. r*r*3,14 C.r*3,14 Câu 8: Năm nay Linh11 tuổi, em Bống6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi em Bốngbằng lần tuổi Linh? A. 4 năm B. 6 năm C. 7 năm Câu 9: Một hình lập phương có thể tích là . Diện tích toàn phần của hình lập phương đó bằng A. B. C. Câu 10: của 320 bằng A. 36 B. 48 C. 15 Câu 11: Cho quãng đường AB dài 60 km, một ô tô đi với vận tốc 40 km/giờ. Ô tô xuất phát từ A lúc 7 giờ, nghỉ giữa đường 15 phút. Hỏi ô tô đó đến B lúc ………………giờ…………..phút Câu 12: Một số chia 7 được thương là 288 và dư 5. Số đó là……………………………….. Câu 13: Giữa 2 số và có bao nhiêu số tự nhiên? A. 2 B. 3 C. 4 Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm dưới đây: tấn B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120 m, chiều rộng bằng chiều dài. a) Tính chiều dài, chiều rộng b) Người ta sử dụng diện tích vườn hoa để lát gạch làm lối đi. Biết rằng mỗi viên gạch là hình vuông cạnh bằng 50 cm và giá mỗi viên gạch là 30.000 đồng. Tính số tiền mua gạch để lát cho lối đi trong vườn hoa đó. —————————————————————————————————————-
Viết một bình luận