Mai (love/ listen)=..to the morning sounds in the countryside

Mai (love/ listen)…………..to the morning sounds in the countryside

Read more

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s.phương trình sóng của một điểm trên phương truyền sóng đó là u0 = a cos

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền ...

Read more

Mọi người phiên âm ra giúp mình từ:shoes với ạ

Mọi người phiên âm ra giúp mình từ:shoes với ạ

Read more

Cho a,b,c là các số thực dương thoả abc $\geq$ 1 ‘Chứng“minh“răng“\frac{a^5-a^2}{a^5+b^2+c^2}`+`\frac{b^5-b^2}{b^5+c^2+a^2}`+`\frac{c^5-c^2}{c^5+a

Cho a,b,c là các số thực dương thoả abc $\geq$ ...

Read more

kể về một người bạn thân mà em yêu quý viết ra giấy thếp phải được 1 mặt rưỡi

kể về một người bạn thân mà em yêu quý ...

Read more

Nhập vai nhân vật Mị Châu kể lại truyện An Dương Vương-Mị Châu và Trọng Thủy (Tập Làm Văn) Em cần dàn ý ạ! (Nhờ Anh/Chị) giúp em với!

Nhập vai nhân vật Mị Châu kể lại truyện An ...

Read more

Bài 1 : Give the correct form of the verbs in brackets 1 Mai (be)______ 12 years old next month. 2 She would like (have)_______ a party in her house

Bài 1 : Give the correct form of the verbs ...

Read more

Cho $a;b;c \geq 0$ thỏa mãn $a+b+c=1$ Tìm GTNN của biểu thức: $P=\dfrac{1}{1+6a^2}+\dfrac{1}{1+6b^2}+\dfrac{1}{1+6c^2}$

Cho $a;b;c \geq 0$ thỏa mãn $a+b+c=1$ Tìm GTNN của ...

Read more

mn giúp e vs tìm lỗi sai và sửa lại 1. she like reading looks before shapering 2. I will calling you when I get new informatoon 3. she enjoys to lis

mn giúp e vs tìm lỗi sai và sửa lại ...

Read more

Mot chiec cano chay xuoi dong mat 2h de chay thang tu ben A o thuong luu toi ben B o ha luu va phai mat 3h de chay nguoc lai.biet van toc cano voi nuo

Mot chiec cano chay xuoi dong mat 2h de chay ...

Read more