Xây dựng chuồng nuôi thường chọn hướng Nam hoặc Đông Nam vì: * A. Tránh nắng Tây B. Tránh gió Bắc lạnh C. Nhận ánh sáng ban mai và gió Nam mát mẻ D. C

By Reagan

Xây dựng chuồng nuôi thường chọn hướng Nam hoặc Đông Nam vì: *
A. Tránh nắng Tây
B. Tránh gió Bắc lạnh
C. Nhận ánh sáng ban mai và gió Nam mát mẻ
D. Cả A, B và C

0 bình luận về “Xây dựng chuồng nuôi thường chọn hướng Nam hoặc Đông Nam vì: * A. Tránh nắng Tây B. Tránh gió Bắc lạnh C. Nhận ánh sáng ban mai và gió Nam mát mẻ D. C”

Viết một bình luận