Ba thùng chứa 273 lit dầu. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 10 lit và sang thùng thứ ba 25 lit thì lúc này số dầu trong thùng thứ nhất

Photo of author

By Natalia

Ba thùng chứa 273 lit dầu. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 10 lit và sang thùng thứ ba 25 lit thì lúc này số dầu trong thùng thứ nhất bằng 2/5 tổng số dầu trong thùng thứ hai và thùng thứ ba, và thùng thứ ba nhiều hơn thùng thứ hai 12 lit dầu. Hỏi lúc đầu số dầu trong mỗi thùng là bao nhiêu lit?
Viết một bình luận