bài 1 : 1 bánh xe lăn 500 vòng được một đoạn đường dài 1020,5m. Đường kính của bánh xe là bài 2 : Dũng cao 1,4m và có bóng nắng dài 1,1m. Cùng lúc đó

Photo of author

By Caroline

bài 1 : 1 bánh xe lăn 500 vòng được một đoạn đường dài 1020,5m. Đường kính của bánh xe là
bài 2 : Dũng cao 1,4m và có bóng nắng dài 1,1m. Cùng lúc đó 1 trụ cột điện có bóng nắng dài 5,5m. Chiều cao trụ cột điện là bao nhiêu
Viết một bình luận